Leonardo's principes

Anatoom, architect, botanicus, filosoof, geoloog, ingenieur, kok, decorontwerper, musicus, natuurkundige, schilder, stadsplanner, uitvinder en wiskundige…, Leonardo da Vinci! Hij was een typisch voorbeeld van de ‘uomo universale’ van de renaissance. Zowel als kunstenaar als wetenschappelijk onderzoeker beschikte hij over de verbeeldingskracht, het temperament en de onverzadigbare drang tot analyseren die zowel voor een kunstenaar als voor een geleerde en uitvinder, onmisbaar is. Leonardo’s onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven inspireert het Leonardo Da Vinci Bouwforum.


curiosita

Curiosità

"een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren"

Leonardo Da Vinci bouwforum heeft volgens de statuten het doel om de belangen van de bouwnijverheid, in de ruimste zin des woords, te bevorderen. Het bouwforum is een Limburgse netwerkorganisatie van aan de bouw- en vastgoedsector gerelateerde professionals, en is daarmee een discussieplatform voor relevante thema’s op het gebied van bouw en vastgoed. De jaarthema-programmering in de format van een dinerlezing op Château Neercanne met hoogstaande sprekers is het kloppend hart van het bouwforum.

arte

Arte & Scienza

"de ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding, denken met beide hersenhelften"

Gedeelde onderzoeksfaciliteiten maken R&D veel toegankelijker, ook voor startups en spin-offs. Nederland kent tientallen campussen en science parks. Het bedrijfsleven, innovators, onderzoekers en academici komen samen om een broeinest voor innovatie te vormen. Door een ecosysteem van talent, producten en diensten te vormen, wordt open innovatie naar een hoger niveau getild. Met het fenomeen campus als thema voor het jaarprogramma 2019-2020 heten we welkom aan de sprekers René Buck, Martin Nihoul, Nick Bos, Edward Voncken, Lennart Graaff en Rob van Leen.

dimostrazione

Dimostrazione

"een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring, volharding, en een bereidheid om van fouten te leren"

“Nähe trifft Freiheit!”. De Düsseldorfse zomerexcursie van 2019 gaf een prima city insight en was vol verrassingen. Met een start aan de Roßstraße in Derendorf, langs de gebiedsontwikkeling Toulouser Allee in Pempelfort kwamen we in een groen Grafenberg. Na het Messegelände, de Arena en de kantoorparken in Golzheim, via een bezoek aan de Altstadt, bekeken we de prachtige nieuwbouw Kö-Bogen in het winkelhart van de stad. Met een rondleiding in de architectonisch veelzijdige Medienhafen en een tour door Bilk, met een kijk in projecten als Bilk on Top en Karolinger Höfe, eindigde de excursie met de gebiedsontwikkeling Belsenpark, in Oberkassel.

sfumato

Sfumato

"een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen"

Innovatie, het ànders doen dan anderen was het thema voor het jaarprogramma 2018-2019. Ik teken de volgende analyse van de programmacommissie op. “De markt van bouw en vastgoed is de afgelopen jaren nog altijd gedomineerd door de gedachte van dingen beter te doen, de calculerende ondernemer Marcus Vitruvius, in plaats van dingen anders te doen, de ondernemende kunstenaar Leonardo da Vinci.” Een hartelijk dankjewel aan de sprekers Rino Soeters, Dirk-Jan Kluft, Heleen Ernst, Bart Beljaars, Johan Bolhuis, Maikel Beerens, Ton Voncken, Saskia Oranje.

arte

Corporalitá

"het aankweken van gratie, handigheid, conditie en houding"

Veel van Leonardo’s vondsten zijn nooit tijdens zijn leven gerealiseerd. Zijn uitvindingen leken ontsproten aan een geniaal brein dat weinig oog had voor de beperking van materialen. Zijn ontwerpen waren fraai, slim en interessant, maar toendertijd technisch onhaalbaar. Het duurde uiteindelijk een paar eeuwen, maar inmiddels is zo’n beetje alles wat Leonardo bedacht daadwerkelijk ontwikkeld en gebouwd. Wat leert Leonardo ons? Als we veilig en behoudend denken, krijg je nooit oplossingen die ons sprongsgewijs verder brengen. Je realiseert hooguit stapsgewijze vooruitgang. Daarom mogen we zo nu en dan meer lef tonen en ons met durf steviger scharen achter innovatie.

sensazione

Sensazione

"de voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen "

“Oelala!” De Parijse zomerexcursie van 2018 liet ons watertanden. In anderhalve dag hebben veel gezien en geleerd over de Parijse stadsontwikkeling. Wij hebben vooral de buitenrand bezocht, waar de laatste jaren de grotere gebiedsontwikkelingen plaatsvinden. De Boulevards Marechaux, de nieuwe Philharmonie de Paris van Jean Nouvel, Cité de la Musique van Christian de Portzamparc, het innovatieve en duurzame Le Fort d’Issy, Fondation Louis Vuitton van Frank Gehry, Batignolles en het nieuwe justitiepaleis van Renzo Piano, maar ook werk van Guimard met zijn Art Deco, Mallet-Stevens met Dudok-achtige villa’s.

connesione

Connesione

"de erkenning en waardering van het onderlinge verband tussen alle dingen en verschijnselen, systeemdenken"

De 7 Davinciaanse principes komen uit het boek ‘Denken als Leonardo da Vinci‘ van Michael J. Gelb. Het doel dat Gelb met het delen van deze principes heeft, zo zegt hij, is: “Het is van belang dat je ze, zoals zoveel dingen die met gezond verstand samenhangen, onthoudt, ontwikkelt en toepast.” Leonardo sprak op zijn sterfbed: “Dimmise mai fu fatto alcuna cosa?” Hij verontschuldigde zich over wat hij had nagelaten te doen, maar het is onvoorstelbaar wat hij heeft nagelaten…