Leonardo's principes

Anatoom, architect, botanicus, filosoof, geoloog, ingenieur, kok, decorontwerper, musicus, natuurkundige, schilder, stadsplanner, uitvinder en wiskundige…, Leonardo da Vinci!


curiosita

Curiosità

"een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren"

Leonardo Da Vinci Bouwforum heeft volgens de statuten het doel om de belangen van de bouwnijverheid, in de ruimste zin des woords, te bevorderen. Het Bouwforum is een Limburgse netwerkorganisatie van aan de bouw- en vastgoedsector gerelateerde professionals, en is daarmee een discussieplatform voor relevante thema’s op het gebied van bouw en vastgoed. De jaarthema-programmering in de format van een dinerlezing op Château Neercanne met hoogstaande sprekers is het kloppend hart van het Bouwforum.

arte

Arte & Scienza

"de ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding, denken met beide hersenhelften"

Frisse blik op Vastgoed”, de titel voor de lezingenreeks van het jaarprogramma 2016-2017, is gekozen naar analogie van het bedrijf 'Frisse blik op de Zaak'. Dit bedrijf bestaat uit een ambitieuze groep jonge mensen die onbevangen en kritisch meedenken, inspireren en hun ongezouten en objectieve mening geven om bedrijven en organisaties een frisse blik op producten, diensten of beleid te geven. In onze lezingenreeks nodigen we jonge professionals uit met expertise op verschillende aspecten van vastgoed: Paul Stomph, Marlon Huysmans, Mathew Vola, Nils Kok, Aukje Doornbos, Jessie van Rooij en Marcel Lamers.

dimostrazione

Dimostrazione

"een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring, volharding, en een bereidheid om van fouten te leren"

Anatoom, architect, botanicus, filosoof, geoloog, ingenieur, kok, decorontwerper, musicus, natuurkundige, schilder, stadsplanner, uitvinder en wiskundige…, Leonardo da Vinci! Hij was een typisch voorbeeld van de ‘uomo universale’ van de renaissance. Zowel als kunstenaar als wetenschappelijk onderzoeker beschikte hij over de verbeeldingskracht, het temperament en de onverzadigbare drang tot analyseren die zowel voor een kunstenaar als voor een geleerde en uitvinder, onmisbaar is. Leonardo’s onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven inspireert het Leonardo Da Vinci Bouwforum.

sfumato

Sfumato

"een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen"

Onder de titel Leonardo’s Erfgoedfabriek vierde het Bouwforum haar 6de lustrum met een programma op de Zuid-Limburgse monumentale locatie abdij Rolduc. Met als doelstelling om bij te dragen aan een maatschappelijke relevant thema, het nieuw leven inblazen van Limburgse erfgoedcomplexen. Leonardo’s Erfgoedfabriek liet ontmoeten, denken en tonen. Met onder andere medewerking van Pim van den Berg, Camille Oostwegel, Bernard Hulsman, Eva de Klerk en Arno Boon werd gesproken over vraagstukken, zoals energie, exploitatie, story telling en business development. Klik hier voor het symposiumverslag of de blog van Ruud de Wit.

arte

Corporalitá

"het aankweken van gratie, handigheid, conditie en houding"

Veel van Leonardo’s vondsten zijn nooit tijdens zijn leven gerealiseerd. Zijn uitvindingen leken ontsproten aan een geniaal brein dat weinig oog had voor de beperking van materialen. Zijn ontwerpen waren fraai, slim en interessant, maar toendertijd technisch onhaalbaar. Het duurde uiteindelijk een paar eeuwen, maar inmiddels is zo’n beetje alles wat Leonardo bedacht daadwerkelijk ontwikkeld en gebouwd. Wat leert Leonardo ons? Als we veilig en behoudend denken, krijg je nooit oplossingen die ons sprongsgewijs verder brengen. Je realiseert hooguit stapsgewijze vooruitgang. Daarom mogen we zo nu en dan meer lef tonen en ons met durf steviger scharen achter innovatie.

sensazione

Sensazione

"de voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen "

Het begrip belevingswaarde is het adagium geworden voor binnensteden, winkelcentra, recreatieprojecten en zelfs parkeergarages. Onder het thema “Beleving als concept voor waardecreatie” heeft het Bouwforum in de jaargang 2015-2016 gewaardeerde sprekers welkom geheten: Pim van de Berg, Sjoerd Soeters, Wienke Bodewes, Paul Rinkens, Eduard Schaepman, Ward Vleugels en Edmond Staal. Het themajaar werd afgesloten met een tweedaagse studiereis naar Zürich. Na een inleiding van Kees Christiaanse en Ute Schneider in vastgoedopgaves van Zwitserland, werden uiteenlopende gebieden bezocht, van de succesvolle transformatie van Zürich-West tot en met de zeer mondaine Bahnhofstrasse, aan de schilderachtige Zürichsee.

connesione

Connesione

"de erkenning en waardering van het onderlinge verband tussen alle dingen en verschijnselen, systeemdenken"

De 7 Davinciaanse principes komen uit het boek ‘Denken als Leonardo da Vinci‘ van Michael J. Gelb. Het doel dat Gelb met het delen van deze principes heeft, zo zegt hij, is: “Het is van belang dat je ze, zoals zoveel dingen die met gezond verstand samenhangen, onthoudt, ontwikkelt en toepast.” Leonardo sprak op zijn sterfbed: “Dimmise mai fu fatto alcuna cosa?” Hij verontschuldigde zich over wat hij had nagelaten te doen, maar het is onvoorstelbaar wat hij heeft nagelaten…